Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
volley16
4594 57c6 350
volley16
Nie muszę być lubiana przez wszystkich, wystarczy że najważniejsze osoby mnie akceptują, a reszta niech spierdala. 
volley16
3548 73c6 350
volley16
3401 a5be 350
Reposted byOnlyForMeucieknijmitrustx3nataliana
volley16
Jak nieszczęśliwym trzeba się czuć, by życie wydawało się gorsze od śmierci?
— Deborah Curtis
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures
volley16
uwielbiam, kiedy bierzesz moją dłoń w swoją i ściskasz mocno, bo wtedy czuję się dla Ciebie ważna.
Reposted byyesterdayatmidnightmrsxmadness
volley16
9785 a03b
volley16
Doszłam już do momentu, kiedy naprawdę nie mogłam sobie wyobrazić, że jestem w stanie istnieć bez niego.
Reposted byeatglitterr eatglitterr
volley16
9777 8b7e 350
Reposted bysarazation sarazation
volley16
pozwól mi umrzeć na swoich warunkach.
volley16
9749 cd1e 350
volley16

-Dlaczego milczysz? 
-Bywają chwile, kiedy słowa mogą tylko 
wszystko zepsuć, ale teraz nie ma już czego 
zniszczyć i właśnie to odebrało mi mowę.

Reposted byjustnotme justnotme
volley16
9725 c45d 350
Reposted bysarazationsweetchocolateinvinciblenowaaynablesaliciaemmiscaulifloweryeahjustapersonmishadotcalifornia412izzy13violinzzonlyfaint
volley16
wiesz co kojarzy mi się z Tobą ? setki pocałunków, miliony wspomnień, litry łez. i ona. ta głupia szmata, którą zabiję.
volley16
9720 a950 350
volley16
a kaptur na głowie nosisz, żeby resztek mózgu nie zgubić, tak ?
volley16
4498 6976 350
Reposted fromiloftdesign iloftdesign viapoolun poolun
volley16
Fajnie jest zakochać się
w czyimś uśmiechu...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl